Farská ekonomická rada (FER) farnosti sv. Mikuláša v Širokom - štatút

menovaná 21.12. 2003

na základe dekrétov Diecéznej synody bola v decembri 2006 predlžená jej služba na ďalšie funkčné obdobie 

členovia:

 

       Milan Čarný 

Anton Čech

Viliam Širocký                                                                                              

Ján Šofranko

Jozef Štofaňák