Oznamy –  28. Nedeľa  „Cez rok“ A od 16.10.2017 do 22.10.2017

 
1.  kto dal na sv. omšu, zabezpečte si čítania, prosby príp. obetné dary cez týždeň – v Nedele a sviatky sú určení lektori. Košíky na obetné dary máme v sakrestii...birmovanci nesú chlieb a víno, vy vtedy, ak budete mať viac darov...         
2.  v roku 100. výročia fatimských zjavení sa budeme 13-tého v mesiaci modliť vo večeradle s PMáriou 
3.  časopisy Posol (8,50 Eur) a Hlasy (12,- Eur) a Kalendár Spolku sv. Vojtech si môžete vyzdvihnúť u p. Štofaňáka
4. časopis Rebrík pre žiakov 1.st ZŠ si môžete v sakrestii vyzdvihnúť už 2. číslo
5.  v Sobotu 21.10. o 09.00 biblické stretko + vypožičiavanie kníh v Klube Quo vadis
6.  v Pondelok 16.10.2017 o 18.00 koncert pri príležitosti  10. výr. konsekrácie kostola 
7. Od 15.09 – 24.10. 2017 40- dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov
8. Október  - mariánsky mesiac – ruženec + litánie 40 minút pred sv. omšou; celý budúci týždeň sa ruženec predmodlieva 6. ruža - okrem St (deti) a Pia (birmovanci)
9. sestričky opäť chystajú zbierku šatstva 16. – 28.10. 2017 vyperte a požehlite  a nachystajte, aby ste potom mohli doniesť
10. GodzoneTour zvlášť pre mladých – KE 14.11.2017
11.  Nedeľa 22.10. je misijná: zbierka na misie, 14.00 misijný ruženec – predmodlieva sa farská koordinátorka PMD – pomôcka brožúrka Misijný ruženec: 0,50 Eur pod chórom
12. pod chórom sú na predaj Ružencové nástenné aj stolové kalendáre – 2,- E/ks...               kto má záujem stať sa členom RB, môže sa prihlásiť u hlavnej horliteľky – p. Ľ. Tobiášovej...
13. príprava birmovancov Piatok a Sobota po sv. omši – pozývam aj rodičov a ostatných...
14. v sakrestii brožúrka Symbolika kostola sv. Mikuláša v Širokom do každej rodiny zadarmo – naviac 2,- E/ ks

... zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete...

                           por. Mt 22,9