Oznamy –  2. adventná nedeľa „ B“ od 11.12.2017 do 17.12.2017

1. Kto dal na sv. omšu, zabezpečte si čítania, prosby príp. obetné dary cez týždeň – v Ne a sviatky sú určení lektori. Košíky na obetné dary máme v sakrestii...birmovanci nesú chlieb a víno, vy vtedy, ak budete mať viac darov...   
2. Na rorátne sv. omše si doneste kahančeky alebo sviečky...roráty o 06.00 bez sv. ruženca;
3. Advent prežime častejšou účasťou na sv. omši ( či rorátnej alebo večernej) a všímajme si aj pokladničku pre chudobnejších ako som sám, aby sme mohli nakúpiť pred Vianocami... taktiež čítaním Písma v rodine – tento rok v Advente máme čítať ev. Marka, na každý deň je rozpis pod chórom a počas celého adventu sa dá Markovo ev. prečítať celé
4. Kto by mal záujem objednať si knihy: Spovedal som Slovensko P. M. Zamkovský a Benediktova voľba, môže si objednať v sakrestii a objednáme spoločne – plagát...
5. CK Trinity púť do Svätej Zeme a Svätej Zeme a Jordánska cez jarné prázdniny 24.02. – 03.03.2017 – plagát; info: u mňa
6. Na budúcu nedeľu 17.12.2017 o 14.00 ruženec + katechéza tretiaci + rodičia
7. Zimné kántrové dni: Streda, Piatok, Sobota – formulár: Za upevnenie rodín
8. Príprava birmovancov: Piatok a Sobota po sv. omšiach; pozývam aj rodičov a ostatných, preberáme 1. BP a všimnite si rozpis na obetné dary na december
9. V sakrestii brožúrka Symbolika kostola sv. Mikuláša v Širokom do každej rodiny zadarmo  – naviac 2,- E/ ks – domáci dnes kúpte najmä hosťom a tiež oblátky na Vianoce...
10. V decembri ofera na potreby kostola a farnosti nebude – potrebujeme peniaze na darčeky...ale všimnite si Pokladničku pre chudobnejších ako som sám, aby sme z nej nakúpili pred Vianocami sestričkám karmelitánkam - PBZ
11. Spoveď pred Vianocami: chorí Pondelok 18.12.- hláste; ostatní Štvrtok 21.12.2017 a Sobota 23.12.2017 od 14.00, je to posledný termín, už budú doma aj zo zahraničia, využime túto možnosť, aby nikto na sviatky neostal bez sviatosti zmierenia...plagát... dobre sa pripravte doma...
12. Koledníci DN sa stretávajú po skupinkách...

...pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky...

                                            Mk 1,3