Farská ekonomická rada (FER) farnosti sv. Mikuláša v Širokom - štatút

menovaná 31.12. 2017 

členovia:

Čarný Milan
Čech Anton
Štofaňák Peter
Karabinoš Miroslav
Mihaľ Jozef
Sedlačko Martin
Šofranko František

 

Farská pastoračná rada (FPR) farnosti sv. Mikuláša v Širokom - štatút

členovia:

  1. Sekcia pre deti a mládež – sr. Immaculata, sr. Amabilis, sr. Consolata Hovancová, Jitka Jenčová
  2. Sekcia pre farské spoločenstvá – Anna Bartková, Ľudmila Uličná, Júlia Zábrecká, Helena Bednáriková, Hedviga Vaščáková, Nadežda Vargová, Júlia Milčáková
  3. Sekcia pre liturgické služby - Blažej Vaščák, Ján Kundek, Jozef Čech, Štefan Kondis, Jozef Mihaľ, Juliana Mihaľová, Lucia Čarná, Miriam Ščerbáková
  4. Sekcia pre prezentáciu farnosti a technické zabezpečenie -  Helena Hajdučinová, Elena Timková, Jozef Ščerbák