2% dane pre n.o. Mikuláš

07.01.2018 11:57

 

Mikuláš n. o., Široké 368, 082 37  ŠIROKÉ, IČO: 45731527

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane  

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie  ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2018.
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane -to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
 3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našej organizácii sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
 4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet organizácie.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2017 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našej organizácii: Mikuláš n. o., Široké 368, 082 37  ŠIROKÉ, IČO: 45731527.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet organizácie.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2017 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našej organizácii: Mikuláš n. o., Široké 368, 082 37  ŠIROKÉ, IČO: 45731527.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet organizácie.

Tlačivá na stiahnutie:  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - vyplnené tlačivo

 

(kompletné aktuálne informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk)

 

 

Mikuláš n. o., Široké 368, 082 37  ŠIROKÉ, IČO: 45731527

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane  

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie  ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2018.
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane -to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,00 EUR.
 3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našej organizácii sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
 4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet organizácie.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2017 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našej organizácii: Mikuláš n. o., Široké 368, 082 37  ŠIROKÉ, IČO: 45731527.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet organizácie.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2017 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našej organizácii: Mikuláš n. o., Široké 368, 082 37  ŠIROKÉ, IČO: 45731527.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet organizácie.

Tlačivá na stiahnutie:  

ZAMESTNANEC:

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/V2Pv17.pdf

VYHLÁSENIE  (NOVÉ na 2018, EDITOVATEĽNÉ PDF) a

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (NOVÉ na 2018, EDITOVATEĽNÉ PDF)

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:  

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2018)

PRÁVNICKÁ OSOBA:

daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, nové na rok 2018)

(kompletné aktuálne informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk)