Praktické okienko

09.06.2019 10:21
13. SVÄTÁ OMŠA (úmysel) Kňaz môže slúžiť každú svätú omšu na nejaký dobrý úmysel, tak za živých aj mŕtvych. Každý má právo na jednej sv. omši na jeden úmysel – spojiť úmysly kňaz môže, iba so súhlasom napr. obidvoch darcov. Samozrejme, že ak súžia 2...
02.06.2019 11:31
12. SVÄTÁ OMŠA (oblečenie) Každý kostol je priestor , ako žiadny iný – nevyrovná sa mu ani zámok ani múzeum ani prezidentský či kráľovský palác, lebo v kostole je prítomný živý Pán Ježiš. Svätá omša a každá bohoslužba je udalosť ako žiadna...
19.05.2019 10:22
11. SVÄTÁ OMŠA (prispôsobiť sa) Všimli ste si, že nie v každom kostole je počas liturgií všetko rovnako.                 Po 2. VK je veľa možností „ ad libitum,...
12.05.2019 13:25
10. SVÄTÁ OMŠA (sv. prijímanie) Svätá omša je Baránkova hostina, pri ktorej nás Pán Ježiš pozýva: „ vezmite a jedzte...“, teda chce, aby sme boli účastní aj prijatia Jeho Tela a Krvi v Eucharistii. Máme sa nielen pozerať na Ježiša...
05.05.2019 11:43
9. SVÄTÁ OMŠA ( aktívna účasť) Kedysi cirkevné prikázanie znelo: v nedeľu a vo sviatok svätú omšu nábožne slyšať. Dnes po 2. VK sa máme do svätej omše aktívne zapájať. Každý pokrstený a pobirmovaný má právo napr. čítať Božie slovo,...
28.04.2019 10:02
8. SVÄTÁ OMŠA (deti) Účasť na svätej omši v nedeľu a vo sviatok je povinná pre tých, ktorí sú pokrstení, majú viac ako 7 rokov a nebráni im v tom vážna okolnosť, napr. zamestnanie, choroba... Samozrejme, že to nemôžem robiť tak,...
21.04.2019 10:23
7. SVÄTÁ OMŠA ( miesto) Svätá omša je platná od prežehnania do požehnania v samotný deň alebo v predvečer sviatku alebo nedele, v ktoromkoľvek katolíckom obrade.        Tzn. nevybavím si povinnosť...
14.04.2019 12:01
6. SVÄTÁ OMŠA ( čas) Svätá omša je platná v ktoromkoľvek katolíckom obrade v samotný deň alebo predvečer nedele a sviatku. Nie je treba vymýšľať pre koho je omša v sobotu, ale ak idem v sobotu večer na omšu...
07.04.2019 07:21
5. SVATÁ OMŠA V nedeľu a prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na sv. omši. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní ten, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade ( u nás v rímkat alebo...
31.03.2019 20:33
4. POKĽAKNUTIE. KĽAČANIE. Pokľaknutie je vzdanie úcty Pánovi. Robíme ho tak, že pri príchode do kostola a pri odchode z kostola pokľaknem, čiže sa dotknem pravým kolenom zeme. Nie 30 cm od dlažby. Robíme ho až, keď sa zastavíme...
1 | 2 >>