ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – FEBRUÁR

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

04. 02.

krst

J. MILČÁKOVÁ

Ľ. PASTIRIKOVÁ

M. DOLINSKÝ

P. ŠTOFAŇÁK

M. ČECHOVÁ

M. KONDISOVÁ

11. 02.

J. ŠČERBÁK

J. KUNDEK

R. BARANOVÁ

H. VAŠČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

D. KOLLÁROVÁ

18. 02.

I. GREGA

Ž. VIHONSKÁ

M. DOLINSKÝ

H. BEDNÁRIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

D. JOŠČÁKOVÁ

25. 02.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

J. ČECH

R. JENČA

D. KOLLÁROVÁ

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html