ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – December

 

Deň

 

1. čítanie

 

2. čítanie

 

Prosby

 

02. 12.

1. adv. nedeľa

 

Ľ. PASTIRIKOVÁ

M. ČECHOVÁ

 

N. VARGOVÁ

J. ČECH

 

J. MILČÁKOVÁ

N. POŠIVÁKOVÁ

 

08. 12.

Nepoškvrnené Poč. Panny Márie

 

Š. KONDIS

D. JOŠČÁKOVÁ

 

E. KONDISOVÁ

B. VAŠČÁK

 

M. KONDISOVÁ

K. JOŠČÁKOVÁ

 

09. 12.

2. adv. nedeľa

 

P. ŠTOFAŇÁK

H. HAJDUČINOVÁ

 

J. ŠČERBÁK

D. JOŠČÁKOVÁ

 

R. BARANOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

 

16. 12.

3. adv. nedeľa

Misijný deň detí

 

J. KUNDEK

J. ČECH

 

R. JENČA

M. ČECHOVÁ

 

D. BALOGA

D. KOLLÁROVÁ

 

23. 12.

4. adv. nedeľa

 

J. MILČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

 

N. VARGOVÁ

D. JOŠČÁKOVÁ

 

V. SMOLKOVÁ

K. JOŠČÁKOVÁ

 

24. 12.

Štedrý deň

 

H. BEDNÁRIKOVÁ

Š. KONDIS

 

Ľ. PASTIRIKOVÁ

E. KONDISOVÁ

 

H. HAJDUČINOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

25. 12.

Narodenie Pána

 

J. ŠČERBÁK

R. JENČA

 

N. VARGOVÁ

D. KOLLÁROVÁ

 

M. DOLINSKÝ

N. POŠIVÁKOVÁ

 

26. 12.

sv. Štefan

 

Š. KONDIS

M. ČECHOVÁ

 

 

M. KONDISOVÁ

D. KOLLÁROVÁ

 

30. 12.

Svätá Rodina

 

J. KUNDEK

J. ČECH

 

P. ŠTOFAŇÁK

H. HAJDUČINOVÁ

 

D. BALOGA

H. BEDNÁRIKOVÁ

 

01. 01.2019

Panna Mária Bohorodička

 

J. MILČÁKOVÁ

D. JOŠČÁKOVÁ

 

Ľ. PASTIRIKOVÁ

B. VAŠČÁK

 

E. KONDISOVÁ

K. JOŠČÁKOVÁ

 

06. 01.

Zjavenie Pána

 

E. KONDISOVÁ

N. VARGOVÁ

 

J. ŠČERBÁK

R. JENČA

 

M. DOLINSKÝ

N. POŠIVÁKOVÁ

 

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html