ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – September - Október

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

30. 09.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

R. JENČA

H. BEDNÁRIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

07. 10.

P. ŠTOFAŇÁK

J. ŠČERBÁK

R. BARANOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

V. BELVONČÍKOVÁ

14. 10.

R. JENČA

M. ČECHOVÁ

V. SMOLKOVÁ

I. GREGA

J. ČECH

N. POŠIVÁKOVÁ

21. 10.

Misijná nedeľa

Ľ. PASTIRIKOVÁ

J. MILČÁKOVÁ

D. BALOGA

D. JOŠČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

M. DOLINSKÝ

28. 10.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

Š. ČARNÝ

 


ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html