Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Široké

082 37 Široké 368


Farár: Stanislav Takáč
Telefón a fax: 051/7911208

Email: siroke(at)fara.sk

Web: www.siroke.fara.sk

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok:  15.00 – 16.00
Utorok:    08.00 – 09.00
Streda:   15.00 – 16.00
Piatok:   15.00 – 16.00

Okrem prikázaných cirkevných
sviatkov, štátnych sviatkov a
1. piatkového týždňa

Bankový účet:      Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov:      Rímskokatolícka cirkev, farnosť Široké
Číslo účtu:    SK15 0900 0000 0000 9628 5716

 

Kontaktujte nás