Oznamy –  28. Nedeľa „Cez rok“ od 15.10.2018 do 21.10.2018

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 1. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni... niektorí vedia každý deň a niektorí ani raz a sú doma...
2. Snažte sa zapájať do liturgie  čítaniami, prosbami a obetnými darmi čím viacerí, nahláste v sakristii, a  ak nemáte nikoho v rodine poproste lektorov, aby nemuseli kostolníci zháňať alebo, aby nezohnali aj oni aj vy...
3. Sv. omše za účasti detí v stredy – pripomínam, že to nie je iba pre prvoprijímajúce deti ale aj pre mladšie aj staršie deti , ktoré pozývame ku sláveniu aj k spevu do zboríku...
4. Od 15.09. do 24.10. 2018 40 dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov
5. Októbrové pobožnosti – každý deň pred sv. omšou; keď nie je sv. omša o 18.00 hod
6. MAMAKLUB – v pondelky v Klube Quo vadis pre mamy s deťmi... plagát
7. Birmovanci: stretnutie: Piatok s animátormi po októbrovej pobožnosti + všimnite si rozpis na obetné dary a brigádu
8. Aj tohto roku sestry organizujú zbierku šatstva pre Lomničku: 08.10. – 20.10.2018  od 15.00 do 17.00 na fare.  Zbiera sa: detské a zimné oblečenie, obuv, kuchynské potreby a hračky. Nie obleky a nie knihy, DVD, a video kazety.
9. Na budúcu nedeľu zbierka na misie - PBZ
10. Počas púte zastupuje RKFÚ Víťaz
11. U p. Jozefa Štofaňáka môžete vyplatiť predplatné 2019 za Hlasy 12,- a Posol 8,50
12. PREŠOV - 28.10.2018 kino Scala Kapucín Félix koncert vďaky za 60rokov života -  plagát
13. Dňa 18.10.2018 –  celosvetová akcia Milión detí sa modlí ruženec – pozývame všetky deti o 18.00 na modlitbu sv. ruženca do kostola

doprial si nám radosť, že sme Ti mohli uprostred našich príbytkov postaviť tento dom