Oznamy –  1. Pôstna nedeľa „ B“ od 19.02.2018 do 25.02.2018

1. Kto dal na sv. omšu, zabezpečte si čítania, prosby príp. obetné dary cez týždeň – v Nedele a sviatky sú určení lektori. Košíky na obetné dary máme v sakrestii...birmovanci nesú chlieb a víno, vy vtedy, ak budete mať viac darov...   
2. Príprava na sviatosť birmovania  Piatok po sv. omši – pozývam rodičov a dospelých
3. Škola snúbencov pre tých, ktorí plánujú sobáš v tomto roku - Nedeľa 18.2.2018 po Krížovej ceste na fare
4. n.o. Mikuláš prosí o 2% z vaších daní – tlačivá vzadu
5. Tento týždeň  sa sv. ruženec modlí 16. ruža – návod máte v sakrestii
6. Tento rok je 50. výr. smrti pátra Pia – farská púť do San Giovanni Rotondo + Bari (sv. Mikuláš) + Rím + Cascia – máj 2018 – plagát – hláste sa do konca februára
7. Dnes 18.2.2018– zbierka na Charitu – PBZ
8. V pôste krížové cesty: Piatok 17.20 a Nedeľa 14.00 bez ruženca; úplne odpustky
9. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom – Utorok 20.02.2018 o 17.00 v Katolíckom kruhu PREŠOV -  pravidelné stretnutie.
10. Nedeľa 25.02.2018 po krížovej ceste  - katechéza pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov
11. Častejšie si v pôste všímajme pokladničku pre chudobnejších ako som ja sám
12. Jarné kántrové dni: Streda, Piatok, Sobota; Obsah: príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Formulár: Za odpustenie hriechov.
13. Sv. otec František vyhlásil 23.02.2018 Deň pôstu a modlitby za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácii v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne.
14. Sobota 24.02.2018 o 10.00 deti  podľa počasia sánkovanie alebo stretko v klube Quo vadis

                    ... a satan Ho pokúšal...

                                     ( Mk 1, 12)