Oznamy –  obdobie „Cez rok“ C od 17.06. do 23.06.2019

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 13. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni... niektorí vedia každý deň a niektorí ani raz a sú doma...
2. MAMAKLUB – v pondelky v Klube Quo vadis pre mamy s deťmi...
3. PBZ tým, ktorí boli pracovať na fare na záhrade i pri pivnici; ale nedokončili sme rozvoz hliny, preto prosím chlapov v Pondelok ráno o 08.00 dokončiť terénne úpravy - PBZ
4. Praktické okienko je aj na farskej stránke; slúži na to, aby sme si niektoré veci zopakovali, nové sa naučili a čo nerobíme správne, aby sme to odstránili...
5. Všimnite si program bohoslužieb pri sv. Anne v Kluknave na jún a júl 2019 a plagát odpustu v Levoči
6. V pondelok 17.06.2019 farská kancelária bude zatvorená a po sv. omši infostretko s pútnikmi
7. V nedeľu 23.06.2019: zbierka na potreby farnosti a kostola - PBZ
8. V rámci putovania relikvií sv. košických mučeníkov po arcidiecéze, do našej farnosti zavítajú 19.06. - 20.06., úvod St 19.06 o 15.00; vo Štvrtok po rannej sv. omši, celý deň možnosť adorácie pred relikviami – všimnite si rozpis; v závere sv. omší individuálne uctenie s možnosťou získania odpustkov;
- vo Štvrtok po sv. omši sprievod na B.Telo, do ktorého sa všetci zapojme a nestojme pri kostole a pozeráme na ostatných ako idú v sprievode; nachystajte dievčatám lupene kvetov a a dajte im alebo doneste na večernú sv. omšu do kostola a pomôžte pri príprave oltárikov
9. Počas púte pre prípad pohrebu zastupuje RKFÚ Víťaz
10. Dnes 16.6.2019-  Deň otcov – blahoželám a vyprosujem u Boha, aby ste boli opravdivými otcami pre svoje deti

                    ...Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému,

                      Trojici svätej a nedeliteľnej...