Oznamy –  4. Veľkonočná nedeľa „ B“ od 23.04.2018 do 29.04.2018

1. Kto dal na sv. omšu, zabezpečte si čítania, prosby príp. obetné dary cez týždeň – v Nedele a sviatky sú určení lektori. Košíky na obetné dary máme v sakrestii...birmovanci nesú chlieb a víno, vy vtedy, ak budete mať viac darov...   
2. Naša n.o. Mikuláš prosí o 2% z vaších daní – tlačivá vzadu
3. Ďakujem všetkým za brigádu na fare –zvlášť pri oprave vody, montovaní čističky, záhradkárom a montovaní kompostoviska –  Sobota 28.04.2018 brigáda: rodičia prvoprijímajúcich
4. Tento týždeň od 23.04.2018 do 29.04.2018 sa sv. ruženec predmodlieva 24. ruža – návod a úmysly máte v sakrestii
5. Šeky na podporu Rádia Lumen – vzadu
6. Dnes 22.4.2018: zbierka na kňazský seminár - PBZ
7. Pondelok: 23.04.2018 nácvik provoprijímajúcich
8. Arcidiecézna púť detí do Obišoviec – 12.05.2018 – prvoprijímajúce aj ostatné deti sa môžu hlásiť v sakrestii
9. Krstná náuka – Piatok: 11.05. 19.00 na fare
 

...Dobrý Pastier položí aj svoj život za svoje ovce...