Oznamy –  19. Nedeľa „Cez rok“ od 13.08.2018 do 19.08.2018

 

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 16. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni
2. Snažte sa zapájať do liturgie  čítaniami, prosbami a obetnými darmi čím viacerí, nahláste v sakrestii, a  ak nemáte nikoho v rodine poproste lektorov, aby nemuseli kostolníci zháňať alebo, aby nezohnali aj oni aj vy...
3. Terajší stredoškoláci a starší sa môžu hlásiť cez týždeň vo všedné dni po sv. omšiach na prípravu na sviatosť birmovania v sakrestii – začneme od septembra; povzbuďte starších, ktorí nemajú birmovku...
4. Na budúcu nedeľu 19.8.2018 - ofera na potreby kostola a farnosti
5. Sú horúčavy – prosím o dôstojné oblečenie do kostola a hľadajte možnosť sv. omše aj na dovolenke
6. Púť mužov – Gaboltov: 19.18.2018 – program na plagáte
7. Blahorečenie Anky Kolesárovej – Košice 01.09.2018 – hláste sa na bus v sakrestii

...kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky...

Jn 6, 51