Oznamy –  2. Adventná nedeľa „C“ od 10.12.2018 do 16.12.2018

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 9.ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni... niektorí vedia každý deň a niektorí ani raz a sú doma...
2. Snažte sa zapájať do liturgie  čítaniami, prosbami a obetnými darmi čím viacerí, nahláste v sakristii, a  ak nemáte nikoho v rodine poproste lektorov...
3. Sv. omše za účasti detí v stredy – pripomínam, že to nie je iba pre prvoprijímajúce deti ale aj pre mladšie aj staršie deti , ktoré pozývame ku sláveniu aj k spevu do zboríku...
4. Rorátne sväté omše o 06.00 hod – doneste si lampášiky alebo sviečky...deti po sv. omši budú mať raňajky v klube Quo vadis – za účasť na sv. omši v Advente - hviezdička
5. MAMAKLUB – v pondelky v Klube Quo vadis pre mamy s deťmi... plagát
6. Zimné kántrové dni: St, Pia, So – záväzný jeden; formulár: Za upevnenie rodín
7. Na budúcu nedeľu 16.12.2018 - ofera na potreby kostola a farnosti
8. Birmovanci: stretnutie: Piatok 18.00 sv. omša – pozývam aj rodičov a dospelých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť + všimnite si rozpis na obetné dary
9. Pri adventnom venci trávte spolu viac času
10. Spoveď chorých Po 17.12.2018 – hláste v sakristii; spoveď ostatní: So 22.12.2018
11. Cez Advent si všímajme aj Pokladničku pre chudobnejších ako som ja sám - PBZ
12. V sakristii vianočné oplátky 0,80 €/bal, kým sú môžete kúpiť aj pre kolegov do roboty
13. Dobrá novina: stretnutie koledníkov Sobota 15.12.2018 o 15.00 v Klube;
vysielacia sv. omša s o. biskupom: V. Šariš - Nedeľa 16.12.2018 BUS o 09.30 od kostola;
kto chce prijať koledníkov od zajtra sa môže zapisovať v sakristii- koledovanie 26.12.2018 popoludní

Príď Pane Ježišu - Maranatha