ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – OKTÓBER

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

08. 10.

P. ŠTOFAŇÁK

J. ŠČERBÁK

M. DOLINSKÝ

 

H. BEDNÁRIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

D. JOŠČÁKOVÁ

15. 10.

R. JENČA

M. ČECHOVÁ

R. SIROVIČ

 

I. GREGA

J. ČECH

V. ŠIROCKÁ

22. 10. - Misijná nedeľa

Ľ. PASTIRIKOVÁ

J. MILČÁKOVÁ

N. VARGOVÁ

 

H. VAŠČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

D. KOLLÁROVÁ

24. 10.

J. KUNDEK

Ž. VIHONSKÁ

R. BARANOVÁ

 

H. HAJDUČINOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

A. MARIŇÁKOVÁ

29. 10.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

J. ČECH

I. GREGA

D. JOŠČÁKOVÁ


 

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

http://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html