ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – DECEMBER

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

03. 12.

1. adv. nedeľa

J. MILČÁKOVÁ

N. VARGOVÁ

Ľ. PASTIRIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

H. BEDNARIKOVÁ

D. JOŠČÁKOVÁ

08. 12.

M. ČECHOVÁ

J. KUNDEK

R. SIROVIČ

10. 12.

2. adv. nedeľa

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

H. VAŠČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

D. KOLLÁROVÁ

17. 12.

3. adv. nedeľa

R. JENČA

P. ŠTOFAŇÁK

M. DOLINKSÝ

J. ČECH

I. GREGA

D. JOŠČÁKOVÁ

24. 12.

4. adv. nedeľa

 

 

 

Polnočná

Ľ. PASTIRIKOVÁ

J. MILČÁKOVÁ

R. BARANOVÁ

H. BEDNARIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

V. ŠIROCKÁ

I. GREGA

J.ČECH

R. BARANOVÁ

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

25. 12.

Narodenie Pána

J. KUNDEK

J. ŠČERBÁK

M. DOLINSKÝ

J. ČECH

R. JENČA

D. KOLLÁROVÁ

26. 12.

 

P. ŠTOFAŇÁK

-

R. SIROVIČ

M. ČECHOVÁ

-

D. JOŠČÁKOVÁ

31. 12.

Svätá Rodina

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

B. VAŠČÁK

H. VAŠČÁKOVÁ

V. ŠIROCKÁ

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

http://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html